Welkom bij PCtablet-shop ! De Tablet hoes specialist.

Privacy policy

1.  Verstrekking aan derden

De persoons gegevens die u als klant invult op de website voor het maken van een account of voor het  bestellen van producten zal onder geen beding worden verstrekt aan derden.

1.1 Veiligheid

PCTablet-shop heeft diverse maatregelen getroffen ter beveiliging van de (persoons)gegevens die door of aan de bezoeker zijn verstrekt. Alle gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. De verbinding wordt, als dat nodig is, beveiligd opgezet. Voor u als bezoeker gelden dezelfde verplichtingen en verantwoordelijken: u bent verantwoordelijk voor het beheer van uw eigen gekozen/toegekende gebruikersnaam en wachtwoord. Ook als u anderen hiervan met uw toestemming gebruik van laat maken.

1.2 Cookies

Een cookie is een klein log bestandje dat door de internetpagina op de harde schijf van de bezoeker wordt geplaatst. Deze cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Een cookie laat onze website zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina. Indien u geen cookies wilt behouden op uw PC kunt u deze instellingen wijzigen op uw computer. 

1.3 Persoonsgegevens

  • Uw naam en adres. Deze persoonlijk gegevens worden door ons gebruikt voor de correcte afhandeling van uw order.
  • Uw Emailadres en telefoonnummer, worden door ons gebruikt om u op de hoogte te houden van uw bestelling.
  • Betalingsinformatie, zoals je creditcard- of bankrekeningnummer. Dit gebruiken wij om uw bestelling af te ronden. Deze gegevens worden niet opgeslagen.

1.4 Wijzigen persoonsgegevens

U kunt te allen tijde de door of aan u verstrekte persoonlijke gegevens wijzigen middels de website of op verzoek laten verwijderen.

1.5 Inzage gegevens

U kunt te allen tijde de door u versterkte persoonsgegevens inzien onder u persoonlijke account op de website. Indien u uw account gegevens niet langer in bezit heeft is kunt u ons middels een e-mail kenbaar maken dat u inzicht wil krijgen in de persoonlijke gegevens van u die wij opgeslagen hebben.

2. Disclaimer en auteursrecht

2.1 Auteursrecht

Alle inhoud van deze webwinkel, waaronder teksten, foto's, grafische uitingen, logo’s en software is eigendom van PCTablet-shop of van haar licentiegevers en is beschermd onder de Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, opzet en de inhoud van pctablet-shop op deze internet site is beschermd onder het Nederlandse auteursrecht.

Geen enkele inhoud hiervan mag worden verveelvoudigd en/of publiekelijk openbaar worden gemaakt op wat voor wijze dan ook, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming te vragen.

Hoogachtend,

PCTablet-shop