Welkom bij PCtablet-shop ! De Tablet hoes specialist.

Disclaimer

Alle inhoud van deze webwinkel, waaronder teksten, foto's, grafische uitingen, logo’s en software is eigendom van PCTablet-shop of van haar licentiegevers en is beschermd onder de Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, opzet en de inhoud van pctablet-shop op deze internet site is beschermd onder het Nederlandse auteursrecht.

Geen enkele inhoud hiervan mag worden verveelvoudigd en/of publiekelijk openbaar worden gemaakt op wat voor wijze dan ook, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming te vragen.

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van dezeinternetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

Hoogachtend,

PCTablet-shop